Geschiedenis

 
Tot 2014 werden muzieklessen,  het organiseren van samenspel voor alle niveaus, begeleiden van leerlingen, voorspeelavonden en de afstemming van de samenhang leerling en verenigingen voor Reusel - De Mierden verzorgd door Stichting Pulz (muziekschool). Stichting Pulz kwam in financiële problemen en  op 11 juli 2014 werd het faillissement van Stichting Pulz uitgesproken. De nieuwe muzieksubsidieregeling van de gemeente (“het rugzakjesmodel”) voorziet alleen in individueel les. Hierdoor viel de organisatie van het samenspel, het voortbestaan van de jeugdorkesten (Pieporkest, Toekomstmuziek en LOCOS), de begeleiding van leerlingen, Windkracht 6 project, voorspeelavonden en de afstemming tussen muziekschool en de verenigingen weg.
 
Door de oprichting van Stichting MOOJ (vanuit de samenwerking van de drie muziekverenigingen van Reusel - De Mierden) zijn de twee samenspelorkesten (Locos en Toekomstmuziek) behouden gebleven en ook de ondersteuning aan school (bij de AMV-lessen).
 
Stichting MOOJ zet zich in om de andere zaken die zijn weggevallen ook te herstellen en verder de muzikale ontwikkeling van de jeugd in Reusel - De Mierden te laten opbloeien en te verbreden.